کره جنوبی 469000 شغل ایجاد می کند

سئول، 12 آوریل (یونهاپ).

بر اساس تجربه گردآوری شده توسط آمار کره، در تاریخ 28.
22 مارس، در حدود 469000 مورد قبل از آن بود.

افزوده‌های کره در ماه‌های فوریه کند شده بود.

پیام‌های چندگانه yea نشان داد که در ماه مارس، کره با 0.
1 در سال 2.
9 درصد رشد کرد.

سه‌شنبه، ریزش مایع کره به 3.
5 درصد رسیده است، زیرا به نظر می‌رسد که به‌طور زنده و نگرانی‌ها کاهش یافته است.
.

یک جویای کار یک آشپز را در نزدیکی سئول می برد، این در 15، 2023 گرفته شد.
(یونهاپ)

colin@yna.
co.
kr
(END)

مطالب قبلی :


(فور) BOK فورهند می گوید ذوب نشده دیروز نشانه هایی را نشان می دهد
بین کره جنوبی، کانادا ضربه
از هیوندای هند بازدید می کند
(نسخه دوم) LG Q1
EcoPro 2 tln-won KP داخلی ناهمگن کره جنوبی