سند کره ای در 27 ژانویه 2023 بازده

(%) جلسه (%) پشت سر گذاشتن (BP)

سل 1 ساله 3.
506 3.
531 -2.
5

سل 2 ساله 3.
415 3.
375 +4.
0

< p> سل 3 ساله 3.
304 3.
273 + 3.
1

سل 10 ساله 3.
283 3.
231 + 5.
2

MSB 2 ساله 3.
431 3.
398 + 3.
3

3 ساله CB (AA-) 4.
364 4.
361 + 0.
3

CD 91 روزه 3.
640 3.
650 -1.
0

(END)

مطالب قبلی :


POSCO Q4 36.1 pct 93.1 میلیارد وون
دستگاه لیزر الکساندرایت تیتانیوم ۲۰۲۱ خرید دستگاه لیزر تیتانیوم
بلک پینک با بریژیت ماکرون در کوارتت پاریس ملاقات می کند
Hanwha Solutions خدمات مایکروسافت را امضا می کند
سئول چهارشنبه. پیشرفت های فناوری صبحگاهی