گاوآهن تک شخم تیلر

یکی از مهمترین وظایف خاکورزی می باشد. اولین مرحله از عملیات خاکورزی شخم زدن می باشد که بوسیله گاوآهن ادا می پذیرد.

بطور بسیار از یک شاسی، خاک برگردان و سوک گاوآهن تشکیل شده است که به مالبند تیلر کلتیواتور بسته می شود.

گاوآهن های تیلر کلتیواتورها معمولاً از قسم تک خیش می باشند که برای استفاده از آن تیلر کلتیواتورهای 7 اسب بنزینی، 7 اسب دیزلی و 9 اسب دیزلی به بالا  مناسب تر هستند.

گاوآهن ها به کمک دوال شایسته تنظیم که روی گاوآهن هست با یک پین به مالبند تیلر کلتیواتور بسته شده و با همین تسمه ارتفاعش از سطح زمین هم تنظیم می شود. شخم نواختن در یک جهت بایستی انجام پذیرد و چنانچه حین فرایند خیش زدن به انتهای مسیر رسیدیم وقتی که از گاوآهن یک طرفه استفاده می کنیم.

یک غذای بزرگ گوشت گاو _ ظرافت بسیار گران !

گاوآهن برگردان دار گاو آهن تراکتور | لیست گاو آهن | خرید فروش گاو آهن مشخصه‌ها -- جذاب ترین

پس از واحد زمان ( 1492 ، مبادله جهانی محصولات زراعی قبلاً محلی و دودمان تله اتفاق افتاد. ذرت ، سیب زمینی ، سیب خاکی شیرین و مانی پاش کلیدی کلیدی بودند که از دنیای جدید به قدیمی رواج داشتند ، در حالی که انواع غله ، جو ، برنج و شلغم از دنیای قدیم به جدید سفر می کردند. صنف های دامی کمی در جهان جدید وجود داشته است که اسب ، گاو ، گوسفند و بز کاملاً ناشناخته بوده اند قبل از ورود با مهاجران جهان قدیم. محصولات زراعی که از دو جهت به سوی اقیانوس اطلس حرکت می کردند باعث رشد سامان در سراسر جهان و تأثیر ماندگار در بسیاری از فرهنگ ها در دوره اولیه شد. ذرت و cassava در سده شانزدهم از بازرگانان پرتغالی از برزیل به آفریقا شناسایی شدند و به عنوان غذای واقعی تبدیل شدند و جانشین محصولات بومی آفریقا شدند.

گاو آهن سه خیش مشهد | ارزانترین گاو آهن -

آژانس خاکورز شامل خیش هایی است که به شکل بشقاب می باشند و قطری در حدود 50 الی 100 سانتیمتر و ضخامتی بین 5 الی 6.5 میلیمتری دارند. یک سوم قطر بشقاب ها عمق کاری گاوآهن و عرض برشی بین 18 الی 30 سانتی واحد طول ایجاد می کنند. ظرف ها به شکل آزاد پس از تماس با خاک گردش کرده و دارای گل پاک کن به منظور تمیز نگه داشتن خیش ها می باشند. بشقاب ها به صورت اریبی برپایی شده اند که یا از سمت داخل یا خارج و یا کنگره ای می باشند.

جایگزین گیوه و پاشنه در گاوآهن است و بدلیل اینکه لبه تیز آن در خاک فرو می رود در نتیجه تعادل دستگاه را بر قرار می کند.

نظیر گاو آهن برگرداندار است.

عمق و عرض کارگر در گاو آهن بشقابی متاثر از همدیگر هستند. در پاداش در صورت افزایش در غور کاری عرض کار هم افزایش میابد.

مطالب قبلی :


توطئه کره جنوبی از 1 تریلیون وون در سال 2022 گذشت
فن آوری های (CES) به این ترتیب SK بدون کربن را در CES برجسته می کند
(سرب) کره جنوبی واقعیت اتفاقی تجربه عروسک در
(سرب) کره شمالی پایان سال
یونهاپ